Affärsavtal

Här har vi samlat branschens affärsavtal för nedladdning.

Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentliga sektorn
ALOS 05 (sv)
ALOS 05 (kommentarer)
ALOS 05 (eng)
ALOS 05 (commentary)

Allmänna leveransbestämmelser
IML 2009 (sv)
IML 2009 (eng)

Innan Swedish Labtech bildades var delar av nuvarande Swedish Labtech en del av branschföreningen OM-föreningen (nuvarande Svensk Elektronik) som arbetat fram dessa villkor.

Bestämmelser om tillgänglighet för automationssystem
Tillgänglighetsgaranti

Uppförandekod
Uppförandekod för leverantörer (sv)
Code of Conduct for suppliers (eng)

Hyresavtal
IHM 94

Allmänna bestämmelser för leverans och montage och annan utrustning
IMM 91

Allmänna villkor för nyttjanderätt till programvara
IMN 90

Rätt att kopiera programvara
IMN-KOP

Allmänna villkor för nyttjanderätt till källkod
IMN-KÄLL

Rätt att upplåta nyttjanderätt
IMN-UPP

Serviceavtal
IMS 94

Underhållsavtal
LABU12