Affärskod

Affärskoden syftar till att skapa en gemensam grund för god affärsetik för medlemsföretagen i syfte att i behålla en hög etisk standard och en hög integritet i branschen. En god följsamhet till Affärskoden bidrar till att bibehålla branschens anseende som en god och trovärdig samarbetspartner.

Affärskoden ska:

  • främja sunda affärer och en öppen konkurrens för alla parter samt bidra till ökad effektivitet inom hälso- och sjukvård, forskning och industri
  • säkerställa de olika parternas oberoende ställning i förhållande till varandra så de ej kan ifrågasättas ur juridisk eller etisk utgångspunkt
  • skapa ett förhållningssätt för branschen vilket säkerställer branschens goda anseende hos patienter, kunder och allmänhet
  • skapa ett konsekvent och tillämpbart förhållningssätt för Swedish Labtechs medlemmar i relationerna till kunder, patienter, myndigheter, andra företag och övriga aktörer inom hälso- och sjukvård, forskning och industri

För nedladdning av Swedish Labtechs Affärskod
Medtech Europs affärskod hittar du HÄR.

Efterlevnad
För att säkerställa efterlevnad av Swedish Labtech affärskod (liksom stadgar och Samverkansregler) har Swedish Labtech inrättat ett egenåtgärdssystem. Medlemsföretag som agerar i strid mot denna Affärskod kan bli föremål för anmälan om överträdelse vilket kan rendera i erinran, varning eller uteslutning ur Swedish Labtech.