Biobanksguide

– för tillgång till prov för forskning och klinisk prövning

Swedish Labtech, Swedish Medtech, Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och SwedenBio är anslutna till samarbetsorganet Biobank Sverige vars uppgift är att stödja biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv.

Biobank Sveriges roll är bl.a. att vidareutveckla en gemensam, förbättrad och långsiktigt hållbar nationell biobanks­infra­struktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete.

Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen.

Mer info: http://biobanksverige.se
För nedladdning: Biobanksguide