Branschen

 

Laboratorieteknik omfattar produkter och tekniker som används för att göra analyser och ställa diagnoser.

Inom sjukvården, hjälper laboratorieprover till att ställa snabba och säkra diagnoser, så att sjukvårdspersonal kan sätt in rätt behandling för att tillfoga patienten så lite obehag som möjligt och inte alltför sällan, rädda liv. Ändå är det bara ca fyra procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna som går till laboratorieverksamheten.

Inom den tunga industrin används analysinstrumenten flitigt. Mindre än ett gram av fel ämne kan skapa produktionsproblem till en kostnad på många miljoner kronor. Ett snabbt och tillförlitligt analysinstrument garanterar kontinuerlig produktion och hög kvalitet på slutprodukten.

Miljöpåverkan, har under de senaste åren diskuterats flitigt i media. Sverige är inte heller förskonat även om vi aktivt arbetar för att minska våra egna utsläpp. Genom återkommande provtagningar upptäcks utsläpp och föroreningar i ett tidigare stadium, vilket innebär att åtgärder snabbare kan sättas in för att undvika större miljökatastrofer.

Genom analys och diagnostik får man svar som ökar effektiviteten och kvaliteten. Dessutom sparas tid, pengar och lidande. Ju fortare men vet, desto snabbar åtgärder, vilket gör det billigare och bättre för alla.