Fokusgrupper

För att på bästa sätt tillvarata specialintressen bland medlemsföretagen har föreningen infört fokusgrupper där specifika sakfrågor behandlas.


Kommunikation
Fokusgruppens mål:
att etablera effektiva vägar för information till och dialog med medlemmar och omvärld samt att utforma information om föreningen.
Kommunikationsgruppens arbete med marknadsföringsfrågor har, förutom framtagande av denna hemsida, resulterat i informationsmaterial som föreningen använder vid olika tillfällen.

Fokusgruppens ordförande: Cecilia Holmberg, BergmanLabora, cecilia.holmberg@bergmanlabora.se


Upphandling
Fokusgruppens mål:
att samverka med medlemmarnas intressenter och bidra till en förbättrad upphandlingsmiljö. En samverkansgrupp bildades 2007, mellan Swedish Labtech och företrädare för Sveriges Universitets Samordnande Upphandlare (SUSU), där målsättningen är informationsbyte och ökad kunksp om varnadras sätt att arbeta.

Fokusgruppens ordförande: Charlotta Otéma, Nordic Biolabs, charlotte.otema@nordicbiolabs.se


Utbildning
Fokusgruppens mål:
att framta relevanta ämnen och uppslag för kompetensutveckling för medlemmarna.


Utställning
Fokusgruppens mål:
att arbeta för goda utställningsvillkor för branschen, i samverkan med arrangörerna. Föreningen har framtagna utställningsrekommendationer.

Fokusgruppens ordförande: Anna Bergström, Triolab, anna.bergstrom@triolab.se