Fokusgrupper

För att på bästa sätt tillvarata specialintressen bland medlemsföretagen har föreningen infört fokusgrupper där specifika sakfrågor behandlas.

Fokusgrupperna sätter sin egen projektplan men tar ibland även uppdrag från styrelsen.


Kommunikation
Fokusgruppens mål:
Att etablera effektiva vägar för information till och dialog med medlemmar och omvärld samt
Att utforma information om föreningen och föreningens verksamhet

Kommunikationsgruppens arbete med marknadsföringsfrågor har (förutom framtagande av denna hemsida) resulterat i informationsmaterial som föreningen använder vid olika tillfällen. Kommunikationsgruppen ansvarar även för uppdateringar av föreningens LinkedIn- och Facebook-sida.

Fokusgruppens ordförande: Cecilia Holmberg (BergmanLabora)
Cecilia nås på cecilia.holmberg@bergmanlabora.se


Upphandling
Fokusgruppens mål:
Att samverka med medlemmarnas intressenter och bidra till en förbättrad upphandlingsmiljö.

Samverkan med SUSU – Sveriges Universitets Samordnande Upphandlare
En samverkansgrupp bildades 2007 där målsättningen är informationsbyte och ökad kunskap om varandras sätt att arbeta.

Fokusgruppens ordförande: Janet Wassenius (VWR International )
Janet nås på janet.wassenius@vwr.com


Utbildning
Fokusgruppens mål:
att framta relevanta ämnen och uppslag för kompetensutveckling för medlemmarna.


Utställning
Fokusgruppens mål:
att arbeta för goda utställningsvillkor för branschen, i samverkan med arrangörerna. Föreningen har framtagna utställningsrekommendationer.

Fokusgruppens ordförande: Anna Bergström, Triolab, anna.bergstrom@triolab.se