Narkotikaprekursorer

Visste du att vissa kemikalier kan användas för olaglig framställning av narkotika?

Det finns i huvudsak två sätt att förhindra att kemikalier används för olaglig framställning av narkotika:
att lagstifta mot tillgängligheten av vissa kemikalier.
att ha ett väl fungerande samarbete mellan myndigheter och kommersiella aktörer i kemikaliebranschen.

Flera av de kemikalier som används för tillverkning av narkotika är reglerade i inter­nationella konventioner och lagstiftningar. Efterlevnaden av dessa är viktig för att nå resultat. Internationella erfarenheter har också visat att en frivillig samverkan mellan kemikaliebranschens öretag och myndig­heterna är den effektivaste metoden för att minska risken för olaglig nvändning av kemikalier i narkotikalaboratorier. En sådan samverkan måste bygga på ett ömsesidigt förtroende och vara till gagn för alla parter.

Lagar och förordningar är nödvändiga för att reglera kontrollen av kemikalier och narkotika. Men för att förhindra uppkom­sten av olagliga narkotikalaboratorier behövs också ett personligt och genuint engagemang från människor i branschen.

Swedish Labtech samverkar med Läkemedelsverket, Tullverket, Polisen, Kemikalieinspektionen och KTF Kemisk Tekniska Företagen för förhindrade av att kemikalier används för olaglig tillverkning av narkotika.

Mer info: Information om Narkotikaprekursorer