Månad: april 2017

 • apr 10
  CE-märkta fostertester i svenskt laboratorium Kortare svarstider, lägre kostnad, ökad säkerhet

  Göteborgsbaserade gentestföretaget Life Genomics kan nu som första laboratorium i Norden utföra läkemedelskoncernen Roches CE-och IVD-godkända fostertest Harmony för icke invasiv prenatal diagnostik NIPT. Till skillnad från det traditionella osäkra KUB-testet kan man med hjälp av ett enkelt blodprov med stor sannolikhet se om mamman bär på ett foster med kromosomavvikelser (Trisomi 13, 18 och 21), har ett avvikande antal könskromosomer samt fostrets kön. På så vis minskar antalet gravida kvinnor som måste genomgå s.k. invasiva fostervattenprov som innebär risk för missfall. Företaget har en kapacitet uppemot 40 000 tester och vänder sig inte bara till Sveriges mödravårdscentraler utan också till länder i Norden, Europa och Mellanöstern. – Det här innebär att vi får kortare svarstider, en avsevärt lägre kostnad och provsvar med en ökad säkerhet. Vi hoppas kunna göra det möjligt för samhället att erbjuda testet till alla gravida och förbereder attraktiva erbjudande till regionernas förväntade upphandlingar av NIPT, säger Didrik Rosén, försäljnings och marknadschef för Life Genomics.

  Enkelt blodprov ger säkrare utfall

  Införandet av KUB-tester innebar ett stort framsteg inom mödravården. En nackdel har dock varit att det dels finns en risk att kromosomavvikelser inte upptäcks och dels att testet har en relativt hög andel falska positiva utfall. Det kan leda till att invasiva tester utförs i onödan d.v.s. att man går in med en nål till fostervattnet för att ta prov vilket ökar risken för missfall. Den teknik, som Life Genomics använder är icke-invasiv, vilket innebär att man bara tar ett enkelt blodprov.  Tekniken har utförts på fler än en miljon graviditeter över hela världen. Man har utvärderat metoden mycket noggrant och ett flertal studier har publicerats omfattande mer än 20 000 graviditeter.

  – Utvärderingarna visar att kromosomförändringar kan bestämmas med mycket stor säkerhet och med en låg risk för ett falskt positivt utfall, säger Didrik Rosén.

  Pressmeddelande 2017-04-10