Månad: juni 2017

 • jun 29
  Sommarbrev till Upphandlarna

  I år startar Upphandling24 Sommarbrevet till upphandlarna. I en serie låter de leverantörer från olika branscher få ordet. Ett av breven är från oss på Swedish Labtech.

  Ni kan ta del av brevet HÄR

 • jun 19
  Frukostseminarie GDPR 25 oktober

  Som medlem i Swedish Labtech är du hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarie den 25 oktober.

  Tid: 10.00-12.00
  Plats: Swedish Labtechs Kansli, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm

  I maj 2018 ersätter den nya dataskyddsförordningen (GDPR) nuvarande regler för hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (PUL). För att efterleva de nya reglerna behöver de alla flesta IT-avtal där personuppgifter behandlas (personuppgiftsbiträdesavtal) omförhandlas eller ändras för att uppfylla nya formella krav i förordningen på dess utformning.

  Dessutom har vi tre nya upphandlingslagar som för första gången innehåller uttryckliga regler om vilka ändringar i upphandlade avtal som är tillåtna. Bestämmelserna om ändringar i avtal börjar gälla direkt, alldeles oavsett när själva avtalet är upphandlat.

  Under seminariet kommer vi gå igenom de förändringarna som behöver göras i avtal med anledning av GDPR. Vi kommer dessutom att beröra hur de ändringar som behöver göras i redan upphandlade avtal till följd av GDPR förhåller sig till LOU:s bestämmelser om ändringar i avtal. Hur kan man se till att nödvändiga ändringar inte strider mot LOU?
  Seminariet leds av Caroline Sundberg och Sara-Li Olovsson, advokater på Advokatfirman Delphi.

  Caroline är specialiserad inom IT-rätt och kommersiella avtal. Hon har i över 10 år arbetat med juridiska frågor rörande integritetsskydd och dataskydd (såsom PuL och senaste tiden den nya Dataskyddsförordningen). Hon har arbetat i flera större såväl som mindre projekt för att hjälpa organisationer att förbereda sig inför ikraftträdande av den nya förordningen.

  Sara-Li är specialiserad på upphandlingsrättsliga frågor och har stor erfarenhet av att arbeta praktiskt med möjligheterna att göra ändringar i upphandlade avtal.

  ANMÄLAN
  Anmäl dig senast den 16 oktober till jennifer.englund@branschkansliet.se. För medlemmar i Swedish Labtech är deltagandet kostnadsfritt för övriga kostar det 299 kr + moms. Vi bjuder på frukost och kaffe/te.
  No show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 24 timmar innan seminariet. Denna avgift är 299 kr ex. moms. Du har alltid möjlighet att skicka en kollega i ditt ställe.

  Hjärtligt välkommen!