Grundkurs i Offentlig upphandling 5 december

2625

Den 5 december är du välkommen på Swedish Labtechs grundkurs i LOU. Denna kurs ger dig goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och upphandlingens olika faser. Vi kommer bl.a. gå igenom de upphandlingsrättsliga principerna, de centrala delarna av upphandlingsprocessen och vad man som leverantör bör tänka på i detta. Vi kommer även lära oss hur överprövning av en upphandling går till. Mer information och fullständigt program hittar du i bifogad inbjudan. 

Tid: Måndagen den 5 december kl. 09.00-15.00
Plats: Citylife, Sveavägen 63, Stockholm
Pris: 2 490 kr ex moms (medlem Swedish Labtech), 3 490 kr ex moms (icke medlem)

Läs mer HÄR.

Anmälan: agneta.larsen@branschkansliet.se (anmälan är bindande, din plats går dock att överlåtas)