Heldagsutbildning i nya LOU

1437

Vad innebär de nya upphandlingsreglerna i praktiken?
I januari 2017 trädde den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) i kraft. Förändringarna påverkar hur upphandlingar får genomföras och berör alla som på något sätt arbetar med upphandling. Under denna upphandlingsdag kommer de viktigaste nyheterna i lagen att behandlas och vi kommer gå igenom hur och det praktiska upphandlingsarbetet påverkas av detta.

Vi kommer även få ta del av kommande viktiga förändringar vad gäller personuppgiftsbehandling enligt den nya dataskyddsförordningen (DF) samt vad man i detta sammanhang bör tänka på ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv.

PROGRAM
09.45-10.00 Registrering och fika
10.00-11.00 Genomgång av de viktigaste nyheterna i de nya upphandlingsreglerna med fokus på LOU
11.00-11.15 Paus
11.15-12.15 Utestängande upphandlingar, vilka produktkrav är tillåtna? En genomgång om
proportionalitet, hänvisningar till varumärken och likvärdiga lösningar
12.15-13.00 Lunch
13.00-14.00 Nya DF ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv
14.00-14.15 Paus
14.15-15.15 Hur fungerar överprövning? – strategier och överväganden vid överprövningar
15.15-16.00 Nyheter i rättspraxis och allmän frågestund

TID OCH PLATS
Datum: Tisdag den 7 mars kl. 9.45-16.00
Plats: Swedish Labtechs kansli, Näringspunkten, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm
Pris: 2 990 kr ex.moms per deltagare för medlemsföretag i Swedish Labtech
3 990 kr ex moms för icke medlemmar. Fika och lunch ingår.

Föreläsare: Lina Håkansson, advokat och Per-Owe Arfwedson, advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå
Jens Forzelius, advokat, Wikström & Partners Advokatbyrå

ANMÄLAN
Anmälan med namn på deltagare, företag, fakturaadress och ev. allergier/specialkost, skickas till jennifer.englund@branschkansliet.se.
Bindande anmälan dock går platsen att överlåtas. Begränsat antal platser!

Välkommen!
Swedish Labtech