Servicechefsmöte 19 april

2319

Föreningens servicechefer träffas och diskuterar gemensamma servicefrågor, lagar och direktiv.

På agendan denna gång återfinns bl.a. uppdatering och komplettering av den tidigare framtagna ”Service & Garanti”-folder.

Har du inte redan fått inbjudan så kontakta kansliet.

Välkomna!