Labtech Forum 2018!

2447

Labtech Forum är ett årligt heldagsseminarium vars syfte är att lyfta vikten och det samhällsekonomiska värdet av diagnostik. Labtech Forum är ett samarrangemang mellan Swedish Labtech och Dagens Medicin och hålls nu för fjärde gången.

Genetik, AI & big datastrategier för framtidens diagnostik Teknikutvecklingen inom diagnostiken går i ett rasande tempo. Om Sverige ska kunna erbjuda bästa möjliga vård på ett effektivt sätt krävs ett samlat strategiskt arbete kring kompetens, organisation och teknik. Ta del av de senaste teknikerna, lyckade projekt samt debatt och diskussion kring hur vård och företag ska organisera sig för att tillsammans ge mer och bättre vård för pengarna!

När: 27 september 2018 (09.00-16.30)
Var: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 i Stockholm
Program: https://www.dagensmedicin.se/seminarier/labtech-forum/
Anmälan: https://www.dagensmedicin.se/kop/?p=448739

Kostnadsfritt deltagande för 1 person per medlemsföretag i Swedish Labtech. Kontakta kansliet för kod.
För ytterligare deltagare kostar det 3 095 kr (exkl. moms).

Välkomna!