Projektgrupper

Här finner du information om Swedish Labtechs nuvarande verksamhet inom projektgrupperna E-handel, Labtech Forum och Regulatory & Compliance.


E-handel
E-handelsgruppen ansvarar för att bevaka och samverka med intressenter kring e-handelsfrågor ur ett leverantörsperspektiv.


Labtech Forum
Labtech Forum är ett heldagsseminarium som hålls varje år, där vi lyfter vikten och det samhällsekonomiska värdet av diagnostik. Varje år sätts ett nytt tema.
Labtech Forum 2018 hölls den 27 september på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 i Stockholm.
För program klicka HÄR!

Bilaga i Dagens Medicin: Labtech Forum 2017


Regulatory & Compliance
Projektgruppen har en kontinuerlig dialog med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Medtech genom kvartalsvisa samverkansmöten. I samarbete med Socialstyrelsen, IVO, Läkemedelsverket och Swedish Medtech har Swedish Labtech sammanställt en flyer om rapportering av negativa händelser och tillbud inom vården.


Rekrytering
Rekryteringsgruppens uppdrag är att rekrytera in nya medlemmar i föreningen.