Om Swedish Labtech

Syfte

Swedish Labtech skall, genom att föra sina medlemmars talan i dialog med myndigheter och kunder, påverka omvärlden på ett för medlemmarna, gynnsamt sätt.

Verksamhet

Swedish Labtech arbetar aktivt med de frågor som är av gemensamt intresse för företagen och verkar på olika sätt för att skapa bättre förutsättningar för branschen. Genom samverkan i föreningen når vi bättre resultat än vad enskilda företag kan åstadkomma på egen hand.

Vision

Innovativ laboratorieverksamhet för bättre livskvalitet och hållbart samhälle.

Målsättning

Swedish Labtech driver laboratoriebranschens utveckling genom att synliggöra nyttan av laboratorieverksamheten och vara en självklar diskussionspartner som proaktivt påverkar beslutsprocesser för utvalda specialistföreningar, politiker och myndigheter

Swedish Labtech är branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik. Föreningen har drygt 70 medlemsföretag. Företagen står för mer än 80 procent av omsättningen i branschen. Swedish Labtech anser att ett väl fungerande samarbete mellan hälso- och sjukvården, forskningen, industrin och branschen ger ett betydande mervärde, ökad säkerhet samt en hög effektivitet.

Swedish Labtechs verksamhet riktar sig både internt till medlemmar och externt till medlemmarnas kunder och myndigheter.

 

Swedish Labtech driver laboratoriebranschens utveckling genom

 • Medlemsservice
 • Kommunikation
 • Kundkontakt
 • Remissinstans
 • Utställningsverksamhet
 • Internationella kontakter
 • Etik/Samverkansavtal
 • Diagnostik/Analys
 • Service
 • Upphandlingsfrågor
 • Regulatoriskafrågor