Bli medlem

 

Varför medlemskap i Swedish Labtech?

Som medlem i branschorganisationen har du tillgång till ett professionellt nätverk med kollegor från branschen. Tillsammans kan vi påverka hela branschen.

Swedish Labtech bevakar och informerar löpande om lagar och direktiv som berör branschen. Föreningen har ett brett kontaktnät med aktörer inom och utom branschen, samt med myndigheter och forskningsinstitut.

Föreningen arbetar kontinuerligt med affärsetiska frågor. Förutom den egna framtagna Affärskoden är Swedish Labtech en av tre parter i Överenskommelsen om Samverkansregler med SKL. Swedish Labtech arbetar aktivt med de frågor som är av gemensamt intresse för företagen och verkar på olika sätt för att skapa bättre förutsättningar för branschen. Genom samverkan i föreningen når vi resultat som är svåra för enskilda företag att åstadkomma.

Vem kan bli medlem?

Medlemskap kan sökas av juridiska personer som driver verksamhet inom diagnostikaprodukter, laboratorieinstrument och tillbehör, samt förbrukningsmaterial och tjänster inom dessa områden.

Förmåner som medlem

1. Nätverk i branschen
2. Marknads- och lönestatistik
3. Utställningar och konferenser
4. Bevakning av lagar och direktiv
5. Offentlig upphandling
6. Juridiskt stöd
7. Lobbying och branschutveckling
8. Kompetensutveckling
9. Fördelaktiga rabattavtal
10. Stödtjänster via Näringspunkt