Samverkansavtal

Swedish Labtech, Swedish Medtech, LIF och Sveriges kommuner och landsting, har enats om en gemensam överenskommelse om regler för samverkan inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Den nya överenskommelsen trädde ikraft den 1 januari 2014.

För nedladdning av dokument:

Läs mer HÄR

Föreningen har tagit fram en kort presentation av samverkansreglerna med fokus på sponsring
Kort om Samverkansreglerna