Service

Arbetsgrupp SERVICE

Syfte:
Att lyfta värdet och vikten av service
Gruppens mål:
Att
driva frågor av gemensam karaktär i arbetsgrupper

Servicechefsgruppen har identifierat frågor som bör föras i arbetsgrupper och under 2018 bildade man två arbetsgrupper: Universitet/Akademi samt Service & Garanti.

Servicecheferna har sedan tidigare tagit fram ett dokument för att skapa entydiga begrepp för ökad tydlighet om service- och supportavtal.

Dokument: Service & Garanti