Utställningsrekommendationer

Praktiska riktlinjer, för produktinformation, utställningar, annonsering samt sponsring.

Denna skrifts syfte är att ge vägledning för arrangörer av konferenser och utställningar samt ge medlemsföretagen underlag för beslut om deltagande.

Utställningsrekommendationen