Utställningsrekommendationer

Praktiska riktlinjer, för produktinformation, utställningar, annonsering samt sponsring.

Denna skrifts syfte är att ge vägledning för arrangörer av konferenser och utställningar samt ge medlemsföretagen underlag för beslut om deltagande.

Utställningsrekommendationen

Föreningen har även tagit fram en checklista inför uppstartsmöten med mäss- och mötesarrangörer.
Checklista inför möten med arrangörerna